Smart Flow

SmartFlow elektronika je plod lastnega razvoja podjetja INO, ki omogoča popolni operativni nadzor trošenja mineralnih gnojil iz traktorske kabine v kombinaciji s strojem Ferti 2.

Preko terminala operater nastavi željeno količino raztrosa gnojila in začne z delom, za vse ostalo poskrbi sistem SmartFlow. Pozicija zaslonk odprtine se avtomatsko uravnavajo glede na tip gnojila, hitrost traktorja in še na podlagi nekaterih drugih parametrov. V primeru nepravilnih oblik obdelovalne površine, lahko operater s klikom posamezno odpira ali zapira vsako stran trošenja posebej. Po želji lahko med delom spreminja tudi željeno količino raztrosa od – 100% do + 100%, glede na potrebe same zemlje oziroma rastlin. Na grafičnem zaslonu operater spremlja še nekaj drugih pomembnih podatkov, kot so simulirana masa preostalega gnojila v nasipnici, preostala površina oziroma pot, ki jo lahko še potrosi s preostalim gnojilom, hitrost vožnje, dejanska odprtost zaslonk... INO SmartFloW ponuja operaterju unikatno rešitev korekcije parametrov gnojila SmartCalibration, ki zelo poenostavi kalibracijo gnojila, in izboljša točnost raztrosa tudi, če na trosilniku ni nameščene tehtnice.

Opcijsko lahko ponudimo električni pomik omejevalca trošenja, ki ga aktiviramo preko tipke na zaslonu in tehtnico.

INO SmartFlow obstaja tudi v treh dodatnih različicah:
- Operativni nadzor trošenja sredstev za posip soli na cestne in pohodne površine v kombinaciji s strojem Winter PK.
- Operativni nadzor trošenja mineralnih gnojil v vinogradništvu in sadjarstvu v kombinaciji s strojem VVP115+GN
- Operativni nadzor setve raznih posevkov v kombinaciji s setveno enoto APV PS 200 ali podobno enoto, ki ima že vgrajen elektromotor za pogon setvene gredi.

Standardna oprema

  • INO SmartAssist terminal
  • Knjižnica kalibracij gnojil
  • SmartCalibration algoritem za kalibracijo

Dodatna oprema

  • GPS antena
  • Magnetni senzor za kolo
  • Tehtnica
  • Aktuator za pomik omejevalca trošenja

Fotografije

Video posnetki