INO Tronic PS 200

Za vse tipe sejalnic priporočamo popolnoma novo razvito elektroniko INOTRONIK PS 200, katera šteje koliko semen pade v zemljo. Senzorji so na sejalnici nameščeni tako, da vsako seme pri padcu v zemljo pade skozi senzor. PS 200 šteje vsa semena katera padejo v zemljo po vsaki bateriji posebno. Funkcije elektronike so še: skupna posejana površina, dnevno posejana površina, število semen po bateriji in po hektarju, čas sejanja, merjenje hitrosti. Elektronika nas ob odstopanju dejanskega stanja od programiranega opozori z zvočnim in vizualnim signalom na monitorju. Prednost elektronike PS 200 pred konkurenco je, da vsaka sejalna baterija posebej kontrolira in šteje vsako posejano seme.

Standardna oprema

    Dodatna oprema