Kratki film INO mulčerjev za komunalo

Kratki film INO mulčerjev za komunalo


Posneti kadri so prikazani za vzdrževanje zelenih površin na letališčih, obcestnih zelenih površin, gozdnih površin in za vzdrževanje nasipov in kanalov proti poplavam.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/_3WzN9kq8u4"></iframe>
Vse novice