Malčer MKL

Malčer MKL upotrebljava se u ratarstvu za usitnjavanje biljnih ostataka i u komunalne namjene. Drobi…

Detalji

Sijačica Aeromat DT

AEROMAT DT is a precision pneumatic seeding drill of unique design, operating on the basis of the overpressure,…

Detalji

INO Tronic PS 200

INO Tronik PS 200 Na sve modele sijačica se može ugradit elektronika za kontrolu sjetvenih baterija.…

Detalji