INO Tronic PS 200

INO Tronik PS 200 Na sve modele sijačica se može ugradit elektronika za kontrolu sjetvenih baterija. PS 200 broji zrna, zbraja ukupno posijanu površinu, posijanu površinu za svaki dan, broj sjemena po bateriji i hektaru, vrijeme sjetve i brzinu sjetve. Ako dođe do kakve greške na bilo kojoj bateriji elektronika nas upozorava sa zvučnim i vizualnim signalom na monitoru.

Standardna oprema

    Dodatna oprema