Savršen koncept "INO ConstantForm"

Savršen koncept "INO ConstantForm". Sofisticirani koncept "INO ConstantForm" omogućuje udobno i učinkovito korištenje rotora čak i pri smanjenim brzinama priključnog vratila, što pridonosi ekonomičnoj potrošnji goriva i smanjenom trošenju vitalnih dijelova stroja.

Prednost koncepta je sofisticirani algoritam za detaljan raspored čekića koji eliminira unutarnje vlačne sile u cijevi rotora i istovremeno održava dinamičku i statičku ravnotežu u ravnoteži, tako da rotor ne mijenja mikro oblik u cijelom spektar brzina. Ovaj koncept omogućuje da rotor radi glatko čak i daleko od nazivnih radnih brzina rotora.Sve novosti