Pomična hidraulična roto kosilica BDR, BD, BDL, Gentle Cut

Pomična hidraulična roto-kosilica je idealna kombinacija s malčerom ELITE L ili ELITE ili ELITE OPEN, koja nam omogućava usitnjavanje trave oko stabala voćaka i loze. Kosilica je konstrukcijski izrađena po CE normama o zaštiti na radu. Straga ima kotač koji kopira teren i je podesiv po visini. Za okruživanje stabala voćaka i loze služi ticalo koje aktivira hidr. cilindar preko hidraulike kosilice. S kombiniranom upotrebom malčera i pomične roto-kosilice štedimo na vremenu, a u isto vrijeme ne zagađujemo okolinu.

Model BDR za pogon koristi vlastiti hidravlički sustav. Konstrukcija BDR omugučuje montažu na malčere INO modela ELITE L, ELITE i ELITE OPEN*.

Model BD i model BDL (za levu stranu) za pogon koristi hidraulički sustav trakotra (pogonskog agregata).
Konstrukcija BD omugučuje idealnu montažu na malčere INO modela ELITE L, ELITE, ELITE OPEN*, DOMINATOR*
* - sa dodatnim adapterom

Model BD (pogon bočnog diska sa hidraulike traktora) se može montirat i na prilagojen nosač EXTENDER koji se kače na 3-točkovni sistem traktora (otraga ili ispred traktora).

Model BD (pogon bočnog diska sa hidraulike traktora) i BDR (vlastita hidro pumpa, vlastit rezervoar za ulje) se može se može montirat i na profesionalni nosač TELEFLEX koji se kače na 3-točkovni sistem traktora (otraga ili ispred traktora).

Traktor treba za pogon BD obezbediti:
- protok ulja 28-35 l/min (na crpki za vanjske uređaje!)
- pritisak ulja 160-200 bar
- hladnjak ulja
- hidravlični priključak sa bez-pritisnim povratnim vodom


Kod intenzivne upotrebe BDR ili BD za košnju površine iznad 2HA preporučujemo ugradnju "hladnjaka ulja / izmenjivača topline ulja" (dodatna oprema).


NOVO:
Inovativni elektro regulator Gentle Cut za brzo, precizno i nježno malčiranje oko biljaka, preporučuje se u mladim voćnjacima, nasadima bobica (borovnica) i gdje god je manja udaljenost između biljaka.
Gentle Cut - prednosti:
- nježno okruženje biljaka
- neometan rad BD bočnog diska
- jednostavan za korištenje
- dodatne postavke prema osjetljivosti biljke
- brži odziv odgovarajućeg pokreta
- dodatna operacija transportnog sklapanja
TipoviRadna širina (cm)Radna širina (cm)Ukupna širina (cm)Doseg izven mulčarja (cm)Tip oljaRezervoar ulja (L)Y-nož (kom)Y-nož (kom)Težina [kg]Težina [kg][cm][cm]
BDR 60545843HD 465222322
BDR 60 Gentle Cut545843HD 465222322
BD 60545843//2832
BDL 60545843//2832
BD 60 Gentle Cut545843//2832
BDR 80757860HD 4680*22522
BDR 80 Gentle Cut757860HD 4680*22522
BD 80757860//21032
BDL 80757860//21032
BD 80 Gentle Cut757860//21032

Standardna oprema

 • blokada transporta
 • kopiranje terena nezavisno od visine malčera
 • kotač za kopiranje terena podesiv po visini
 • stražnje izbacivanje usitnjene mase
 • konop za ručno aktiviranje*

Dodatna oprema

 • NOVO: Inovativno elektro reguliranje Gentle Cut sa pritiskom na dugme u kabini traktora za brzo, precizno i nježno malčiranje oko biljaka
 • Hladnjak ulja / izmenjevač vručine ulja (za HA30 i BDR)
 • Hidr. agregat HA30
 • Hidr. agragat HA30 TWIN sa hladnjakom (za levu i desnu stranu)
 • Klizač nosača diska (16 cm)
 • PLETVENIK 90 - ekološki čistač
 • *Dodatni nosač za montažu na malčer ELITE OPEN
 • *Dodatni nosač za montažu na malčer DOMINATOR
 • Opcija sa dva diska (uvjeti: protok ulja 28-35 l/min, tlak 160-200 bar, hladnjak ulja in hidravlični priključak sa brez-tlačnim povratnim vodom)
 • Malčer ELITE L ili ELITE ili ELITE OPEN
 • Plijetvenik 90

Fotografije

Video posnetki