Podrivač VVP

Namijenjen je za rahljenje i dubinsko gnojenje sa nadpritiskom voćnjaka i vinograda.

Detalji