Napredna elektronika na rasipaču najvišjeg ranga kvalitete FERTI-2

Rasipač FERTI-2 sa standardnom SIMPLY (on/Off) elektro regulacijom i u opciji sa full kompjutrom (protok prati brzinu kretanja) i opcijskom vagom (protok prati realnu težinu). Nova kompjutrsko pračena farbara sa Švicarskim i Njemačkim komponentama je potrdba dugogodnjišnjeg jamstva površinske zaštite. Njemački svjetsko priznan DLG Focus test pa dokaz utvrđene jednakomerne distribucije rasipanja.

oglas INO_2022Ferti_SmartFlow.pdf

Image title


Image title


Sve novosti