Malčer MMT

Malčer MMT predviđen je prije svega za primjenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim…

Detalji

Malčer ELITE L

Malče ELITE L predviđen je za svestranu primjenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje…

Detalji

Malčer ELITE

Malčer ELITE predviđen je za svestranu primjenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje…

Detalji

Malčer ELITE OPEN

Malčer ELITE OPEN predviđen je za svestranu primjenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje…

Detalji

Malčer UNI

Malčer UNI upotrebljava se na ratarskim površinama i na zapuštenim terenima. Konstrukcija malčera…

Detalji

Malčer EURO MINI

Malčeri EURO MINI su profesionalni strojevi za održavanje zelenih površina na komunalnom kao i na…

Detalji

Malčer EURO L

Malčeri EURO L su profesionalni strojevi za održavanje zelenih površina na komunalnim kao i na poljoprivrednim…

Detalji

Malčer EURO

Malčer EURO je profesionalan stroj za svestranu primjenu na svim poljoprivrednim površinama i u komunalne…

Detalji

Malčer DOMINATOR

DOMINATOR je kombinirani profesionalni malčer, namjenjen za različito intenzivne radove u poljodjeljstvu.…

Detalji

Malčer PROFI P

Stručni višenamjenski malčer s dvostrukim prijenosom pogodan za velike traktore (120 do 150KS).Detalji

Malčer PROFI MEGA

Malčeri PROFI MEGA su profesionalni strojevi za intenzivan rad, održavanje večih zelenih površina…

Detalji

Malčer MKL

Malčer MKL upotrebljava se u ratarstvu za usitnjavanje biljnih ostataka i u komunalne namjene. Drobi…

Detalji

Malčer MKM

Malčer MKM upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namjene. Koristi se za usitnjavanje…

Detalji

Malčer MKS plus

Malčer MKS PLUS je profesionalan stroj za intenzivan rad. Upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i…

Detalji

Malčer CAYMAN

Top profesionalan malčer CAYMAN se upotrebljava za vrlo intenzivan rad. Sa njim radimo pored traktora,…

Detalji

Malčer RMS

Malčer RMS je predviđen za košnju trave u parkovima, sportskim terenima, voćnjacima i vinogradima.

Detalji

Malčer ALPIN HYDRO

Malčer ALPIN HYDRO je namijenjen radu sa agregatima, koji omogučavajo hidro pogon. Upotrebvljava se…

Detalji

Malčer BOXER

Malčer BOXER je predviđen za uređivanje zelenih površina ( parkovi, golf igrališta, uređivanje…

Detalji

Malčer FORST 360

Malčer FORST 360 se upotrebljava u šumarstvu, poljoprivredi i za komunalne namjene za drobljenje grana…

Detalji

Malčer ROBO PARK

Profesionalni malčer ROBO PARK služi za malčiranje trave na travnjacima, sportskim parkovima, vinogradima,…

Detalji

Malčer ROBO ALPIN

Malčer ROBO ALPIN je namijenjen radu sa agregatima, koji omogučavajo hidro pogon. Upotrebvljava se…

Detalji

Malčer ROBO GRASS

Malčer ROBO GRASS je profesionalni stroj za održavanje zelenih površina na komunalnom kao i na poljoprivrednom…

Detalji

Malčer ROBO MULCH

Malčer ROBO MULCH je profesionalni stroj sa "OMEGA 360° čekićama" za održavanje zelenih površina…

Detalji

Malčer ROBO FOREST

Malčer ROBO FOREST je profesionalni stroj sa "rezačima za panjeve i drvo sa zubima s vrhom od karbida".Detalji

PLETVENIK

PLETVENIK, ekološki čistač sa gumenim trakama za ekološko (mehaničko, bez herbicida) čišćenje…

Detalji